Начало Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател: Маринела Георгиева Илиева

Членове:

Росен Николов Иванов - представител на родителите

Марина Николаева Белева- представител на родителите

Петя Георгиева Николова- представител на родителите

Иван Toшев Иванов - Представител на Община Ловеч