Начало За нас

За ДГ "Зора"

За детска градина "Зора" - гр. Ловеч

Колектив:

Административен персонал

Директор: Иваничка Алексиева Дончева

Главен счетоводител: Янита Добрева Василева

Касиер-домакин: Иваничка Томчева Димитрова

Медицинска сестра: Петя Димитрова

 

Педагогически персонал

Анета Кирилова Николова - старши учител

Емилия Асенова Петкова - старши учител

Емилия Атанасова Велчева - старши учител

Поля Илиева Маринова - старши учител

Сашка Симеонова Костовска - старши учител

Таня Петрова Христова - старши учител

Янка Тодорова Якимова - старши учител

Миглена Георгиева Маринска - старши учител

 

Непедагогически персонал

Николинка Данова Пенчева - помощник-възпиталел

Павлина Йорданова Милева - помощник-възпиталел

Христина Валентинова Такева - помощник-възпиталел

Невена Кирилова Цанкова - помощник-възпиталел

Наталия Вълкова Тодорова - готвач

Сюлейман Мехмедов Касачев - огняр