Начало Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател: Лидия Несторова Николова

Членове:

Емилия Любенова Асенова - представител на родителите

Зорница Руменова Тодорова - представител на родителите

Поля Миткова Георгиева - представител на родителите

Иван Toшев Иванов - Представител на Община Ловеч