Начало Групи

Групи в ДГ "Зора"

Група "Слънчеви усмивки"

Ние поехме ръчичките на децата от техните родители, изтрихме сълзите в очите им, успяхме да им вдъхнем увереност и спокойствие, станахме техните най- добри приятели. Основната ни задача е да осигурим лесна и бърза адаптация на децата към условията на детската градина. Да израснат обградени с много обич, топлина и внимание в уютна, спокойна и близка до семейството среда. Да изградим отговорни, мислещи, образовани и възпитани деца с човешки добродетели. Емилия Атанасова Велчева- старши учител Янка Тодорова Якимова- старши учител

Група "Смехорани"

Поставяме си за цел децата от група „Смехорани“ да израснат обградени с много обич, топлина и внимание в уютна, спокойна и близка до семейството среда. Да изградим отговорни, мислещи, образовани и възпитани деца с човешки добродетели.

Група "Звздичка "

Най–малките, най-амбициозни, прекрасни деца и с голям опит учителки, г-жа Маринова, г-жа Маринска, и помощник възпитателка .............. Това е групата ни. Стилът на педагогическото ни общуване с децата не е лично предпочитание, или моментно настроение, а израз на отговорност за настоящото и бъдещото благополучие на всяко дете. За нас детската личност е уникална и не търпи шаблон.